A A A
 

Mowlams Social Return - Ik ben zoals ik ben

Mowlam sponsort jaarlijks een project of organisatie met een doelstelling die haar na aan het hart ligt. In 2014 is dat het project ´Ik ben zoals ik ben´, dat in de Turkse gemeenschap bespreekbaar wil maken dat vrouwen op vrouwen kunnen vallen, óók als ze Turks zijn.

Ongeveer 5% van de vrouwen geeft in enquêtes aan de voorkeur te geven aan een relatie met een vrouw. Lesbische en biseksuele vrouwen hebben vaker te kampen met isolement, een laag zelfbeeld, depressiviteit, discriminatie en gevoelens van onveiligheid. De problemen zijn het grootst bij meisjes tot 25 jaar. Onderzoek toont aan dat de klachten van vrouwen samenhangen met hun ervaringen met stigmatisering en negatieve reacties op het lesbisch of biseksueel zijn.

Meisjes en jonge vrouwen met lesbische gevoelens die opgroeien in migrantengezinnen vormen een aparte groep die grotendeels onzichtbaar blijft. Uit recent onderzoek blijkt dat allochtone lesbiennes zichzelf vaak niet als zodanig definiëren. Ze gebruiken eufemismen of onderdrukken hun gevoelens. Dat leidt vaak tot een ongelukkig huwelijk met een man en een dubbelleven, uit angst om verstoten te worden door de gemeenschap. Homoseksualiteit wordt in de Turkse gemeenschap vaak gezien als een ziekte en een reden om in de hel te belanden. Ook eer gerelateerd geweld tegen lesbische vrouwen komt voor.

Drijvende kracht achter 'Ik ben zoals ik ben' is Gülseren Eksik. Eksik is docente op het ROC van Amsterdam, een mbo-instelling, in de richting pedagogiek. Omdat ze als zelfbewuste vrouw een rolmodel is en een open houding heeft, kwamen er afgelopen jaren meerdere meisjes bij haar te rade. Ze wisten dat ze op vrouwen vielen, maar ze wisten ook dat ze er niet mee thuis hoefden te komen. "Een hel op aarde", noemt Gülseren de positie waarin deze meisjes verkeren. "De meisjes willen eenvoudigweg liefde beleven, maar kunnen het niet." Omdat ze goede ingangen heeft bij de Turkse gemeenschap in Amsterdam, vond ze dat zij de aangewezen persoon is om actie te ondernemen.

Eksik zal 15 lesbische Turkse vrouwen interviewen en vragen naar hun ervaringen. Hun verhalen tekent ze op in een publicatie, die aan de Turkse gemeenschap gepresenteerd gaat worden op avonden waar gesproken wordt over de positie van lesbische en biseksuele Turkse meisjes en vrouwen. Op die avonden kan het er pittig aan toe gaan. Echt iets voor Mowlam dus.

Mowlam sponsort 'Ik ben zoals ik ben' dan ook met twee avonden gratis dagvoorzitterschap en een bijdrage voor de totstandkoming van de publicatie.

Reacties:

Uw Reactie:


Om spam tegen te gaan dient u de uitkomst van de som in te vullen