A A A
 

Esther Wouters

Mowlam is het bedrijf van Esther Wouters (1969). Mijn kracht is het ontspannen en laagdrempelig benaderen van lastige processen en ingewikkelde onderwerpen. 

Ik werk vanuit Mowlam als projectleider en gespreksleider op de terreinen onderwijs, arbeidsmarkt en samenlevingsvraagstukken.

Opdrachtgevers zijn doorgaans overheden, kennis- en onderwijsinstellingen, sociale partners in het domein van voeding en groen.

Mowlam is vernoemd naar de Britse politica Mo Mowlam. Ze was een groot voorbeeld: laagdrempelig, met humor, onorthodox in haar aanpak, resultaatgericht maar ook spontaan en warm.  

 

credits foto Henri Blommers

 Foto: Henri Blommers
Kleding: Selma Duinkerken / Tubino