A A A
 

Jimmy's

Het is een erg ingewikkeld verhaal. De docent legt in natuurkundige termen uit waarom mensen denken een zwart gat te zien. ‘Eigenlijk is niet aan te tonen, dat het echt een zwart gat is’, vertelt hij. ‘Maar wat, als we nou zélf het zwarte gat zijn? Dus dat we het zwarte gat niet kunnen ontdekken, omdat we er zelf in zitten en het daarom niet zien?’ Mbo-2 leerling Jimmy maakt geen grap, hij kijkt er hoogst serieus bij. ‘In dat zwarte gat zat je vanmorgen dan zeker ook met de toets!’ zegt de docent gevat. Jimmy lacht besmuikt.

Oké, die toets was blijkbaar geen succes. Maar Jimmy zit hier toch maar mooi, in zijn vrije avonduren, om te vertellen wat hij nou echt belangrijk vindt. We zijn op de praktijkplaats van ROC De Leijgraaf en brainstormen over de foodsector. ‘Wat maakt een food-opleiding nou een topopleiding voor jongeren, en een food werkgever een aantrekkelijke werkgever waar jonge mensen willen werken?’ In de foodtechnologie zijn namelijk veel meer jonge mensen nodig dan het aantal dat zich bij de poort van de mbo food opleidingen meldt. Werkgevers, onderwijsmensen én jongeren uit de regio Oost Brabant zijn vanavond voor de tweede keer bij elkaar, onder leiding van de trekkers van de Human Capital Agenda van Agri & Food.

Het doel is: koppen bij elkaar, ideeën verzamelen, actie! Niet alleen Jimmy denkt mee, ook een aantal andere leerlingen van het mbo voedingstechnologie en jongeren die al bij een voedingsbedrijf werken. Bij Mars of Friesland Campina bijvoorbeeld. Mooie grote techno bedrijven, goed georganiseerd, flink salaris, hier in Veghel staan er heel wat. Je zou denken dat er een run is van jongeren op dit werk. Maar dat valt dus tegen.

Wat te doen? De jongeren hebben veel ideeën. Medy van der Laan, een van de trekkers van de Human Capital Agenda Agri & Food, noteert ze nauwkeurig op een flipover. ‘Maak van jongeren ambassadeurs voor de foodsector. Laat mensen uit het bedrijfsleven als gastdocent optreden. Laat docenten ervaring opdoen in bedrijven. Begin al op de basisschool en vroeg op het vmbo met voorlichting over de sector. Betrek ouders. Laat jongeren vaker met de machines werken, meer praktijk.’ Het lijkt wel alsof de jongeren nooit anders hebben gedaan dan goeie adviezen geven. De werkgevers en docenten hebben zo ook hun wensen. Met de jongeren samen komen ze onder leiding van Medy tot een top 3 van ideeën. Voor deze ideeën worden er ter plekke werkgroepen samengesteld en wordt een trekker aangewezen. Daarbij komen de jongeren minstens zo vaak in de trekkersrol als de werkgevers en docenten. Dit is een team waarbij ieders inbreng even zwaar telt. Of, misschien telt die van de jongeren toch het zwaarst. Gewoon omdat ze zulke goede ideeën hebben. In mei komt de club weer bij elkaar om aan elkaar te vertellen hoe ver men is met de afgesproken acties.

Dit is de top 3 van het team Oost Brabant:
1. Bedrijfsleven geeft aan naar het onderwijs waaraan de opleiding moet voldoen. Wat moet in het curriculum voor de industriële operator en wat voor de ambachtelijke medewerker?
2. Leerlingen en jonge werknemers worden ambassadeur bij voorlichtingsactiviteiten voor jongeren en hun ouders op bedrijven en scholen.
3. Een systeem organiseren waardoor leerlingen stagebedrijven online kunnen beoordelen, zodat er een ‘rode’ en een ‘groene’ lijst van praktijkbedrijven komt en leerlingen voor de betere bedrijven kunnen kiezen.

Mijn hoofd is licht wanneer ik naar huis rijd. Wat een leuke jongeren, wat een goede plannen, wat een concrete opbrengst, doe-energie. Dit is nog maar één van de regio’s waar Anton Ooijen en Medy van der Laan vanuit de Human Capital Agenda Agri & Food met deze bijeenkomsten zijn gestart. Naast Oost Nederland en Oost Brabant staan binnenkort Noord Nederland en Rijnmond op stapel. Ik mag deze aandacht voor ‘jongerenperspectief’ mee gaan organiseren. Het is me een eer. Als ik het gaat om zaken als het zwarte gat, topopleidingen en topwerkgevers, moet je duidelijk bij de Jimmy’s zijn.

Reacties:

Uw Reactie:


Om spam tegen te gaan dient u de uitkomst van de som in te vullen