A A A
 

Hilda Weges, onderwijsadviseur en projectmanager:

"Esther heeft als programmamanager Kies Kleur in Groen diversiteit binnen de AOC Raad op de kaart gezet. Ze heeft er op een aansprekende manier voor gezorgd dat het groene onderwijs in beweging is gekomen. Onder het mom van ‘celebrate diversity’ zijn op verschillende niveaus (van bestuur tot docent) activiteiten in gang gezet. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het denken over diversiteit. De koppeling die zij daarbij met het groene bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties weet te maken heeft veel meerwaarde. Een bijzonder prettige, creatieve en enthousiaste programmamanager die ook bij grote weerstanden mensen voor haar ideeën weet te winnen en ook aan elkaar weet te verbinden. De rol van dagvoorzitter/presentator en procesbegeleider zitten haar als gegoten en dat geldt zeker niet alleen voor bijeenkomsten waarin diversiteit centraal staat!"

Reacties:

Uw Reactie:


Om spam tegen te gaan dient u de uitkomst van de som in te vullen